Home.Het orgel.De stichting.Programma 2015.Route.Contact.
1975:
inspeling orgel  “Ontmoetingskerk” (waarin de Stichtingskerk “herdoopt” werd) door Piet van Egmond (Amsterdam 1912 --1982  Den Helder) op 23 september 1975. Feike Asma kon pas in december van dat jaar een inspelings-adventsconcert geven.

1977:
zowel het Hoofdwerk als het Zwelwerk werden uitgebreid met een subkoppel om de totaalklank toch enigszins op een 16-voets klank te baseren. De Hoofdwerk-superkoppel moest om technische redenen vervallen.

1979:
na het terugtreden van Fonteijn werd op advies van Feike Asma de fa. Pels & van Leeuwen de nieuwe orgelbouwer. Fonteijns garantieperiode werd, gezien de uitstekende kwaliteit van zijn werk, volledig overgenomen. Fonteijn had het orgel verbouwd vanuit de toen nog doorwerkende “neo-barok”-idealen van helderheid, doorzichtigheid en presentie door middel van hoge registers met het oog op polyfonie (barokperiode, Bach), en met de Prestant 8’ als basis van het Hoofdwerk.
De oude windmotor
De huidige windmotor.