Home.Het orgel.De stichting.Programma 2015.Route.Contact.
De Stichting Orgel Ontmoetingskerk Zuidlaren is opgericht op 29 januari 1996.
Volgens artikel 2 van de statuten is de doelstelling van de stichting:

- het bijdragen aan het (betaalbare) behoud voor Zuidlaren en Drenthe van het orgel in de Ontmoetingskerk (in eigendom van het Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord en het Psycho-geriatrissch Verpleeghuis De Enk te Zuidlaren);

- het vergroten van de bekendheid van het Otnmoetingskerk-orgel;

- het propageren van orgelmuziek in romantische, symfonische en populaire stijl; het bevorderen van de ontwikkeling van de Ontmoetingskerk tot (ook) muziekcentrum van Zuidlaren (met steun van - en in nauwe samenwerking met de eigenaren);

- het intact-houden casu quo nog verbeteren van de bestaande acoustiek in de Ontmoetingskerk.